Cada participant de les activitats de Cerdanya Cycling Culture asumeix tots els riscos de participar en qualsevol de les activitats incloent a mode d’exemple i sense limitació, qualsevol risc que pugui sorgir per negligència o descuit per part de les persones o entitats alliberades, per equips o béns perillosos o defectuosos que siguin de la seva propietat, mantinguts o controlats per ells, o per la seva possible responsabilitat sense culpa.

CERTIFICA que està en bona forma física, que té suficient preparació o capacitació per participar en aquesta activitat i que no ha estat recomanat per un professional mèdic qualificat per no participar.

CERTIFICA que no hi ha motius o problemes relacionats amb la salut que impedeixin la seva participació en aquesta activitat.

Reconeix que els titulars, els patrocinadors i els organitzadors de l’activitat en què pot participar utilitzaran aquest Formulari d’exempció de responsabilitat per accident i exempció de responsabilitat, i que regirà les seves accions i responsabilitats en aquesta activitat.

En consideració a la seva sol·licitud i permetent-se participar en aquesta activitat, per aquest prén mesures per a ell, els seus executors, administradors, hereus, parents més propers, successors assignant de la següent manera:

(1) RENUNCIA, LLIBERA I DESCARREGA de qualsevol responsabilitat, inclosa, entre d’altres, la responsabilitat derivada de la negligència o culpa de les entitats o persones alliberades, per la seva mort, discapacitat, lesió personal, dany a la propietat, robatori de propietat o accions de qualsevol tipus que pugui ocórrer en el futur, inclòs el meu viatge cap a i des d’aquesta activitat a Cerdanya Cycling Culture.

(2) INDEMNIFICAR, COMPLIR AMB OBJECTE I PROMETER QUE NO ARRIBARÀ a les entitats o persones esmentades en aquest paràgraf de totes les responsabilitats o reclamacions fetes com resultat de la participació en aquesta activitat, ja sigui causada per la negligència de l’alliberament o d’una altra manera.

Reconeix que Cerdanya Cycling Culture i els seus directors, funcionaris, voluntaris, representants i agents NO són ​​responsables dels errors, omissions o actes de qualsevol part o entitat que realitzi una activitat específica en nom seu.

Reconeix que aquesta activitat pot involucrar una prova dels límits físics i mentals d’una persona i comporta la possibilitat de mort, lesions greus i pèrdua de propietat. Els riscos inclouen, però no es limiten a, aquells causats pel terreny, les instal·lacions, la temperatura, el clima, l’estat dels participants, l’equip, el trànsit de vehicles, la manca d’hidratació i les accions de altres persones, inclosos, entre altres, participants i voluntaris, monitors, i/o productors de la activitat. Aquests riscos no només són inherents als participants, sinó que també són presents per els voluntaris.

Per la present dóna el seu consentiment per rebre tractament mèdic que es pugui considerar convenient en cas de lesió, accident i/o malaltia durant aquesta activitat.
Entén que mentre participa en aquesta activitat, pot ser fotografiat. Està d’acord per permetre que la meva imatge, vídeo o pel·lícula sigui utilitzada per a qualsevol propòsit legítim per part dels titulars activitats, productors, patrocinadors, organitzadors i cessionaris.

El formulari d’exempció de responsabilitat i exempció de responsabilitat d’accidents s’interpretarà de manera àmplia per proporcionar una exempció en la mesura màxima permesa per la llei aplicable.

CERTIFICA QUE HA LLEGIT AQUEST DOCUMENT I ENTÉN COMPLETAMENT EL SEU CONTINGUT.